Deň svätého Patrika a Street Food Service

17. marec je deň, kedy sa v Írsku oslavuje kultúrny a náboženský sviatok, Deň svätého Patrika. Svätý Patrik bol najobľúbenejší z patrónov Írska, ktorý taktiež symbolizuje príchod kresťanstva do Írska. Najväčším znakom osláv tohto dňa je zelená farba a trojlístok. Ruší sa pôst od pitia alkoholu a jedla. Dnes sa sviatok oslavuje v krajinách ako Írsko, Severné Írsko, Spojené Kráľovstvo, USA, Kanade aj na Novom Zélande. V minulosti sa v tento deň stretávali rodiny a navštevovali spoločne kostoly v úcte k tomuto sviatku. Tento sviatok sa pôvodne oslavoval len jeden deň v roku no ...